วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นวัตกรรมใหม่ ไม่เกิน 1 ปี

ดหกฟดฟหกด
กหฟ
ดห
กฟดห
กฟด
กหฟด
ฟหกดหฟกด
หกด
ฟหก

หฟกด
หกฟ
ดกหฟ
ดกหฟด
หกฟดกหฟด่หฟกด่าหก่า
หฟก่ดฟห่กดาหฟกด
หฟกด่าฟหกด่าฟหก่ด
หกฟา
ด่
หฟกด่
หฟกด่
ฟหก
ดฟห
่กดหก

พวกลิง

อ้างอิง
www.hotmail.com
www.facebook.com

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แบบฝึกหัดท้ายบท

b2b

b2c

b2g


ข้อดีของอีคอม
ข้อเสียของ อีคอม
ที่มา
มีสลิลลี่. 2561. มีสลิลลี่. จาก https://www.forever-florist-thailand.com/Christmas/Christmas_Flower_Bouquets?gclid=CjwKCAiA0uLgBRABEiwAecFnk0TYpaopd5rOAJ8gd2kihInVSkQ4LuJu8E9pxbLVGkNcUh3-4uKqSRoCDbcQAvD_BwE

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560